За контакти:

(+359) 0888 203 967 (+359) 0888 733 489

Адрес:

гр. Враца, 3000 бул. "Мито Орозов" 32

услуги

Вема ЕООД е фирма с дългогодишен опит на пазара за семепочистващи услуги. Заобиколени с опита и отзивчивостта на нашия екип, вие ще получите навременна и качествена подготовка на вашия сеитбен материал.

Семепочистване

Услуги по предсеитбена обработка на семена на пшеница и ечемик, автоматизирано отделяне на плевели, дребни или счупени семена, слама и други примеси.

Обеззаразяване на зърно

Услуги по семенно обработване чрез биологични, физични и химични агенти. Прилагане на техники за осигуряване на защита и подпомагане на създаването на здрави култури.

Гаранционен и след гаранционен сервиз на семепочистваща техника

Доставка и монтаж на части, диагностика и профилактика, консумативи и препрати за обеззаразяване.